top of page

Friendsgiving Street Festival Group

Public·14 members

Ji Djing Knjiga Promena Pdf


Ji djing knjiga promena pdf
Ji djing, ili Knjiga promene, je jedno od najstarijih i najmističnijih dela kineske kulture. Ova knjiga sadrži 64 heksagrama, koji predstavljaju sve moguće situacije i promene u životu. Svaki heksagram se sastoji od šest linija, koje mogu biti neprekidne (yang) ili prekinute (yin). Svaka linija ima svoje značenje i savet, a kombinacija linija čini heksagram koji ima svoj naziv, sliku, sudbinu i komentar. Ji djing se koristi kao orakul, koji pomaže ljudima da donesu mudre odluke i usklade se sa kosmičkim zakonima.


Ako ste zainteresovani za Ji djing i želite da ga proučavate, možete pronaći mnogo knjiga u pdf formatu na internetu. Međutim, neke od njih su bolje od drugih, pa vam predlažemo da obratite pažnju na sledeće tri knjige:


Download Zip: https://0arfracrapi.blogspot.com/?az=2w4mxH  • Sveobuhvatni Ji đing - Ovo je definitivni prevod taoističkog majstora Alfreda Huanga, koji je posvetio pedeset godina proučavanju Knjige promene. Ova knjiga sadrži originalni kineski tekst, prevod na srpski jezik, objašnjenja simbola i linija, kao i praktične primere upotrebe Ji đinga u savremenom životu. Ova knjiga je namenjena onima koji čeznu za promenom i spremni su da promene ovaj život za jedan drugi sa više smisla, uspeha, obilja i sreće. Možete je preuzeti sa [ove stranice].  • Ji Djing-deset krila, knjiga promene - Ovo je prevod poznatog srpskog pisca Davida Albaharija, koji je takođe veliki ljubitelj Ji đinga. Ova knjiga sadrži deset dodataka ili krila, koji su napisani u vreme dinastije Džou i koji objašnjavaju filozofiju i simboliku Knjige promene. Ova knjiga je namenjena onima koji žele da prodru u dubinu tajne Ji đinga i razumeju njegovu povezanost sa konfucijanizmom, taoizmom i budizmom. Možete je preuzeti sa [ovog linka].  • Ji Djing - Knjiga promjene - Ovo je prevod hrvatskog autora Zorana Žmirića, koji je takođe strastveni proučavalac Ji đinga. Ova knjiga sadrži osnovni tekst Knjige promene, kao i komentare i interpretacije različitih autora iz različitih epoha. Ova knjiga je namenjena onima koji žele da upoznaju različite aspekte i perspektive Ji đinga i njegovog uticaja na kinesku kulturu i civilizaciju. Možete je preuzeti sa [ovog sajta].
Nadamo se da će vam ove knjige pomoći da bolje razumete Ji djing i njegovu mudrost. Želimo vam srećno čitanje i uspešno konsultovanje Knjige promene!


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page