top of page

Friendsgiving Street Festival Group

Public·15 members
Aitor Bermejo San Jose
Aitor Bermejo San Jose

Ji Djing Knjiga Promena Pdf


Ji djing knjiga promena pdf
Ji djing, ili Knjiga promene, je jedno od najstarijih i najmističnijih dela kineske kulture. Ova knjiga sadrži 64 heksagrama, koji predstavljaju sve moguće situacije i promene u životu. Svaki heksagram se sastoji od šest linija, koje mogu biti neprekidne (yang) ili prekinute (yin). Svaka linija ima svoje značenje i savet, a kombinacija linija čini heksagram koji ima svoj naziv, sliku, sudbinu i komentar. Ji djing se koristi kao orakul, koji pomaže ljudima da donesu mudre odluke i usklade se sa kosmičkim zakonima.


Ako ste zainteresovani za Ji djing i želite da ga proučavate, možete pronaći mnogo knjiga u pdf formatu na internetu. Međutim, neke od njih su bolje od drugih, pa vam predlažemo da obratite pažnju na sledeće tri knjige:


Download Zip: https://0arfracrapi.blogspot.com/?az=2w4mxH  • Sveobuhvatni Ji đing - Ovo je definitivni prevod taoističkog majstora Alfreda Huanga, koji je posvetio pedeset godina proučavanju Knjige promene. Ova knjiga sadrži originalni kineski tekst, prevod na srpski jezik, objašnjenja simbola i linija, kao i praktične primere upotrebe Ji đinga u savremenom životu. Ova knjiga je namenjena onima koji čeznu za promenom i spremni su da promene ovaj život za jedan drugi sa više smisla, uspeha, obilja i sreće. Možete je preuzeti sa [ove stranice].  • Ji Djing-deset krila, knjiga promene - Ovo je prevod poznatog srpskog pisca Davida Albaharija, koji je takođe veliki ljubitelj Ji đinga. Ova knjiga sadrži deset dodataka ili krila, koji su napisani u vreme dinastije Džou i koji objašnjavaju filozofiju i simboliku Knjige promene. Ova knjiga je namenjena onima koji žele da prodru u dubinu tajne Ji đinga i razumeju njegovu povezanost sa konfucijanizmom, taoizmom i budizmom. Možete je preuzeti sa [ovog linka].  • Ji Djing - Knjiga promjene - Ovo je prevod hrvatskog autora Zorana Žmirića, koji je takođe strastveni proučavalac Ji đinga. Ova knjiga sadrži osnovni tekst Knjige promene, kao i komentare i interpretacije različitih autora iz različitih epoha. Ova knjiga je namenjena onima koji žele da upoznaju različite aspekte i perspektive Ji đinga i njegovog uticaja na kinesku kulturu i civilizaciju. Možete je preuzeti sa [ovog sajta].
Nadamo se da će vam ove knjige pomoći da bolje razumete Ji djing i njegovu mudrost. Želimo vam srećno čitanje i uspešno konsultovanje Knjige promene!


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page